جلسه سی و هشتم

بسم الله الرحمن الرحیم

 

تدریس طب اسلامی سنتی

جلسه (۳۸)

مورخه ۹۴/۶/۹

 

بحث اصلی ما طب اسلامی وسنتی است.

باید نسبت به ترویج آن سماجت داشته باشیم.

به این طب ایمان داشته باشیم.

اما همیشه اگر متوجه شدیم اشتباه میکنیم وفرد دیگری از ما علمش بیشتر است تعصب نابجا را کنار بگذاریم. ادامه نوشته

جلسه سی و چهارم

بسم الله الرحمن الرحیم

 

تدریس طب اسلامی سنتی

جلسه (۳۴)

مورخه ۹۴/۶/۴

 

خوب قبل از شروع کلاس یک مطلب را خدمت عزیزان عرض کنم.

ترویج طب اسلامی وسنتی از مهمترین امربه معروف هاست.

ضرورت ترویج طب اسلامی وسنتی را در جلسات اولیه تشریح کردیم.

ادامه نوشته

جلسه سی و سه

بسم الله الرحمن الرحیم

 

تدریس طب اسلامی سنتی

جلسه (۳۳)

مورخه۹۴/۶/۳

 

امشب برخی ازطبقه بندی مزاجها را به اشاره خواهیم گذراند.

 

طبیب برای درمان یا حتی تدبیر زندگی وحفظ الصحه وسلامت مردم نیازمند دانستن این طبقه بندی است: ادامه نوشته

جلسه سی و دوم

بسم الله الرحمن الرحیم

 

تدریس طب اسلامی سنتی

جلسه (۳۲)

مورخ 94/6/2

 

خوب ما دربحث انواع غذاها در بحث طب اسلامی وارد شده بودیم ادامه نوشته

جلسه سی و یکم

بسم الله الرحمن الرحیم

 

تدریس طب اسلامی سنتی

جلسه (۳۱)

مورخه ۹۴/۶/۲

 

خوب بحث را ادامه میدهیم باموضوع انواع غذاها،در طب اسلامی.

 

ازمنظر طب اسلامی غیر از آنکه بحث تعریف غذا ودارو وداروی غذایی و… مورد تایید است.

یک بحث هم در طب اسلامی بنام غذا از دیدگاه طب اسلامی مطرح است.

ادامه نوشته

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.