جلسه اول تا سوم

از استاد طالقانی

جلسه اول

 

خوب برای شروع وپیش نیاز حقیر یک سوال مطرح میکنم.
ما درطب اسلامی اعتقاد به مقام عصمت داریم.
حالا عزیزان بفرمایندمعصوم کیست؟ ادامه نوشته

جلسه پانزدهم

واهمه کارش جزیی نگری است وقضاوت کردن ونظر دادن و… است.

 

بعقیده برخی از بزرگان قوه واهمه درحقیقت همان شیطان درونی ماست که اگر تطهیر یابد ورام شود میشود ملک.

ادامه نوشته

جلسه چهاردهم

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

تدریس طب اسلامی سنتی

 

جلسه چهاردم

 

مورخ۹۴/۵/۸

خوب در جلسه قبل پیرامون مسایل زناشویی وانتخاب همسر سخن گفتیم واهمیت علم مزاج شناسی جهت انتخاب همسر

 

در این جلسه به ادامه بحث فوق میپردازیم. ادامه نوشته

جلسه سیزدهم

بسم الله الرحمن الرحیم

تدریس طب اسلامی سنتی

جلسه سیزدهم

مورخه ۹۴/۵/۷

مدرس: استاد طالقانی

خوب جلسه قبل در خصوص تطهیر قوه مولده یا تطهیر جنسی صحبت کردیم.

 

امشب بلطف خدا ادامه میدیم وچون افراد خیلی درخواست دادن که این بحث مهم بیشتر ادامه پیدا کنه امشب هم کمی پیرامون این مساله مهم عرض خواهیم کرد.

 

میگویند از کوزه همان تراود که در اوست.

با در اصطلاح فلسفی “میفرمایند معطی شی ء فاقد شی ء نتواند بود.”

 

خوب یعنی نمیشه که پدرومادر چیزی رو نداشته باشن وبخوان اونو به فرزندشون بدن .

قدم اول جهت داشتن فرزند خوب اصلاح جسم وروح خود شخصه. ادامه نوشته

جلسه دوازدم

بسم الله الرحمن الرحیم

تدریس طب اسلامی

جلسه دوازدهم

مورخه ۹۴/۵/۶

مدرس:استاد طالقانی

خوب مباحث کلی درخصوص حجامت وزالو را گذرانیدم.

این کلاس صرفا جهت آشنایی بامبانی است.

بلطف خدا در دوره های متوسطه وتخصصی مباحث عمیقتر مورد بحث قرار میگیرد. ادامه نوشته

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.